• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Op 30 november jl. is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd met als onderwerp de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), de (fiscale) wetgeving die ervoor gezorgd heeft dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) werd afgeschaft. Een rondetafelgesprek wordt gebruikt door de leden van de Tweede Kamer om mondeling overleg te voeren met personen en organisaties. Er kan op een interactieve wijze met de Kamerleden gesproken worden. Met gefronste wenkbrauwen en met verbazing heb ik het schouwspel bekeken.

Mooie woorden werden gesproken en politieke vliegen werden afgevangen; in ieder geval is op te merken dat de spanningsboog van de Kamerleden slechts maximaal 2,5 uur is. Na 2,5 uur nam de discussie tussen enkele politici nogal kinderachtige vormen aan. De meest zinvolle zinsnede kwam in ieder geval van Mirjam Bink van Stichting ONL voor Ondernemers. Klip en klaar stelde zij dat de Wet DBA geen politieke speelbal moet zijn (wat het wel is). Het was overigens verbijsterend om te zien dat terzake deskundige fiscalisten van bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs of Register Belastingadviseurs niet waren uitgenodigd. Waarom is dat? Het is toch echt een fiscaal issue. Aardig detail is dat het Financieel Dagblad meende dat er dertien deskundigen hun zegje mochten doen. Nu ken ik het fiscale speelveld enigszins op het gebied van loonheffingen, maar ik kan de lezer verzekeren dat – op mevrouw Zwinkels van de Belastingdienst en emeritus hoogleraar Stevens na – er absoluut géén deskundigen zaten; lobbyisten is een beter woord.

Frappant was om te zien dat politici zich in alle bochten probeerden te wringen om maar duidelijk te maken dat zij weliswaar voor de Wet DBA hebben gestemd, maar dan wel met kanttekeningen. Ik zou denken dan stem je tegen…. Ergo, geen van de politici vond dat zij verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van de chaos rond de Wet DBA. Van het FNV en CNV is geen enkele zinvolle bijdrage gekomen. Nog steeds is niet duidelijk waarom CNV en FNV aan dit gremium mogen deelnemen. Wel wisten zij een sfeer te creëren waarbij alle opdrachtgevers in het verdachtenbankje worden gezet als uitbuiters. Maar volgens mij gaat de Wet DBA om zelfstandige ondernemers en niet om werknemers. ZZP Nederland gaf een brevet van onvermogen af door aan te geven dat zij spijt hadden dat zij de Wet DBA hadden gesteund.

Echt bijzonder was om te merken dat, behoudens Leo Stevens, niemand zich durfde te uit te spreken over het feit dat de VAR eigenlijk niet zo slecht was. Maar echt de handen op elkaar kreeg hij niet. Waarom niet? Dat komt dat omdat de dames en heren politici de VAR hebben afgeschaft en niet mans genoeg zijn om deze fout te erkennen.

Wat is nu de conclusie? Tja, dat is moeilijk. Ik zou menen dat wanneer politici zonder na te denken de Wet DBA kunnen invoeren (feitelijk de afschaffing van de VAR), dat het voor hen niet moeilijk moet zijn om - door wel na te denken - de VAR te herinvoeren en de controle te intensiveren. Maar het zal wel weer her en der een pleistertje worden geplakt en de opdrachtnemer en -gever zitten weer met de handen in het haar. Waarschijnlijk is het iets met geschonden ego’s van politici ofzo. Of nog tijdens deze kabinetsperiode knopen worden doorgehakt valt te bezien. Het is in ieder geval een verhaal dat vervolgd zal worden. To be continued….

Over de auteur
Roy Vliese
Fiscaal jurist
Roy Vliese is gespecialiseerd in loonheffingen, (internationale) sociale zekerheid, lucratief belang en werknemersparticipaties. Roy Vliese is tevens verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit
Meer columns van deze auteur:

TEKZ Belastingadviseurs

072 515 81 17

KVK:

37158306